Sklo

 1. Izolační skla
 2. Izolační zasklení
 3. Standardní tepleně-izolační zasklení
 4. Kategorie bezpečnostních skel
 5. Protisluneční skla

Izolační skla

Největší plochu každého okna tvoří skleněná výplň, a proto je sklo klíčovým prvkem z hlediska tepelné i zvukové izolace. Tepelně izolační schopnost skla se vyjadřuje koeficientem tepelného prostupu Ug (W/m2K).

Při výběru zasklení pro nová okna je důležité posoudit orientaci okna, požadované klimatické podmínky v místnosti, intenzitu vytápění, a také požadavky na akustickou izolaci. Naše nabídka izolačních skel vám umožní vybrat správné sklo, případně s pomocí našich odborníků.

Izolační zasklení

Klíčovou funkcí dvojskel a trojskel v základním provedení je tepelná izolace. Kromě toho lze přidat různé doplňující funkce, jako je zesílená tepelná izolace, protisluneční účinky, akustická izolace, bezpečnost nebo dekorativnost.

Přednosti izolačních skel:

 • snížení ztrát v porovnání s jednoduchým zasklením o 40–48 %, u trojskla až 65 %, což vede ke snížení finančních nákladů na vytápění.
 • ochrana proti hluku.
 • ochrana proti slunečnímu záření.
 • snížení nákladů na údržbu.
 • zvýšení bezpečnosti.
 • ochrana životního prostředí snížením tepelných emisí

Standardní tepelně-izolační zasklení

Izolační dvojsklo

Standardně používáme izolační dvojsklo skládající se ze dvou tabulí plochého skla o tloušťce 4 mm, oddělených distančním rámečkem o šířce 16 mm a meziprostor je vyplněný plynem – Argonem. Součinitel tepelného prostupu je Ug = 1,1 W/m2K. Výborná izolace je dosažena díky tenké a neviditelné vrstvě ušlechtilého kovu na jednom ze skel, která odráží teplo zpět do místnosti. Jako nadstandardní izolační dvojsklo s hodnotou tepelného prostupu Ug = 0,9 W/m2K používáme dvojsklo s oběma skly pokrytými oxidem kovu a meziprostor je vyplněn odpovídajícím plynem – Kryptonem.

Izolační trojsklo

Použití izolačního trojskla umožňuje dosáhnout minimálního celkového prostupu tepla celým oknem (Uw). Trojskla se často využívají u nízkoenergetických a pasivních domů. Izolační trojskla umožňují dosáhnout prostupu tepla až Ug = 0,4 W/m2K při použití plynu Krypton. Standardně se však používá plyn Argon, a hodnota Ug dosahuje 0,6 W/m2K.

Izolační sklo, Izolační zasklení, Standardní tepleně-izolační zasklení, Kategorie bezpečnostních skel, Protisluneční skla, ESG, CONNEX, PYROBEL, PLANIBEL, STOPSOL, Sklo, Rehau, Skla Rehau, Rehau sklo, Izolační skla Rehau, Izolační zasklení Rehau, Tepleně-izolační skla Rehau, Bezpečnostní skla Rehau, Protisluneční skla Rehau, Skleněné výplně, Skleněné materiály, Výběr skel pro okna, Okenní skla, Moderní skelné technologie, Skelné varianty pro bydlení, Speciální skla pro interiér, Skla od Rehau pro okenní a stavební systémy.
Izolační skla

Ornamentní skla

Ornamentní skla jsou vhodná tam, kde není požadován přímý pohled skrz zasklenou plochu, ale zároveň chcete zachovat přísun světla, například u oken sociálních zařízení nebo prosklených částí vchodových dveří.

Zvukově izolační skla

Izolační skla mají schopnost výrazně snižovat průnik hluku z vnějšího prostředí do interiéru. Standardní izolační dvojskla dosahují hodnoty Rw = 32 dB (index vzduchové neprůzvučnosti), což je dostačující hodnota. Tuto hodnotu lze za příplatek zvýšit pomocí skel a distančních rámečků s různou tloušťkou a složením, až na Rw = 52 dB.

Bezpečnostní izolační skla

Normální izolační sklo při rozbití může způsobit těžká zranění. Proto jsou bezpečnostní izolační skla důležitá zejména pro zasklení dveří, skleněných stěn a dalších prostor, kde hrozí nebezpečí. Existují různé typy bezpečnostních skel:

 • tvrzené sklo (ESG): Je čtyřnásobně pevnější než běžné sklo stejné tloušťky a v případě rozbití vytváří malé neostré úlomky
 • vrstvené sklo (VSG – skla CONNEX): Snižuje riziko poranění tím, že úlomky skla zůstávají přilepené na plastové fólii, zvyšuje bezpečnost a přispívá k tlumení
 • skla s drátěnou vložkou (PYROBEL): Při rozbití skla drátěná vložka udrží kousky skla pohromadě a zabraňuje šíření plamenů a zplodin hoření (požární odolnost)

Protisluneční skla

S rostoucí plochou skleněné výplně se zvyšuje přeteplení interiéru vlivem slunečního záření. Pro odstranění nežádoucích účinků nadměrného vstupu sluneční energie do místnosti se využívají vnější tabule skel s absorpční nebo reflexní charakteristikou.

 • absorpční charakteristika (skla PLANIBEL): Absorbuje vysoké množství sluneční energie a brání jejímu nadměrnému vstupu do interiéru, barevný odstín skla závisí na jeho tloušťce
 • absorpční a reflexní charakteristika (skla STOPSOL): Reflexní protisluneční sklo s tenkou pyroliticky nanesenou vrstvou oxidu kovů.
 • vrstva může být orientována ven nebo dovnitř, což ovlivňuje reflexi, absorpci sluneční energie a konečný barevný odstín skla