Nová zelená úsporám light

Naše firma se stala specialistou programu Nová zelená úsporám light. Přečtěte si, jak postupovat při podání žádosti o dotaci.

Odpovědi na nejčastěji kladené otázky najdete v sekci Časté dotazy. Pokud se chcete zdarma poradit s specialistou, kontaktujte nás na telefonním čísle +420 607 078 638 nebo na emailu suchy@msokna.cz.

Dotace na výměnu stávajících oken ve vytápěných místnostech, a to včetně střešních oken a balkonových dveří v rodinných domech. Výměna oken v bytech v bytových domech, ve kterých je většina oken již vyměněna.

Kolik získáte

12 000 Kč na jeden kus výplně / až 150 000 Kč

  • Finanční prostředky můžete čerpat předem – zálohou
  • Podpoříme opatření provedená po 12. září 2022

Kdo může žádat

  • Vlastníci nebo spoluvlastníci rodinného domu
  • Vlastníci nebo spoluvlastníci trvale obývané stavby pro rodinnou rekreaci
  • Vlastníci bytu v bytovém domě nebo spoluvlastníci bytového domu s právem užívat byt
  • Členové bytového družstva s právem užívat byt v bytovém domě

Pozn.: Žadatelé musí být v rodinném domě, rekreačním objektu nebo v bytě trvale hlášeni déle než od 12. září 2022.

Nová zelená úsporám - light Turnov

PODMÍNKA! Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o dotaci starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo v období mezi 12. 9. 2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení nebo přídavek na dítě.

Co budete potřebovat

Svého poradce najdete na telefonním čísle +420 607 078 638 nebo na emailu suchy@msokna.cz. Ten Vám zodpoví Vaše dotazy a potvrdí Vám dokumenty potřebné k žádosti. Dále Vás provede celým procesem vyřízení žádosti.

Jak požádáte o dotaci

  • Výhradně přes webové stránky systému AIS SFŽP ČR
  • Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací

Za jakých podmínek získáte dotaci

Všechny informace o podmínkách a možnostech získání dotace najdete v Závazných pokynech pro žadatele.

Rady a tipy

  • máte otázky k získání dotace a úsporným opatřením? Odpovědi najdete v sekci Časté dotazy
  • pro bezplatnou pomoc s vyřízením dotace se obraťte na telefonní číslo +420 607 078 638 nebo na emailu suchy@msokna.cz

Jak se přihlásit přes bankovní identitu

Celý návod naleznete zde.

Jak vytvořit elektronickou identitu občana?

Celý návod naleznete zde.